โลกา กำลังจะพินาศ

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า ด้วยว่าสมัยสิ้นโลกจะเหมือนสมัยของโนอาห์

฿40.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

พระเยซูคริสต์ตรัสถ้อยคำประโยคหนึ่งซึ่งบันทึกอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่า วันสิ้นโลกจะมาถึงอย่างแน่นอน แต่จะเป็นเมื่อไรนั้นไม่มีใครสามารถรู้ได้

ด้วยว่าสมัยสิ้นโลกจะเหมือนสมัยของโนอาห์  โลกา กำลังจะพินาศ โลกต้องการผู้ประกาศแบบโนอาห์