เข้าใจพระวจนะ

วิธีการตีความหมายและการประยุกต์ใช้พระคัมภีร์

฿230.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

เข้าใจพระวจนะ เป็นหนังสือดีและมีคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง ที่ผู้เขียนได้ให้หลักและวิธีตีความหมายพระคัมภีร์ พร้อมทั้งรูปแบบการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม