ร่วมรับใช้พระคริสต์ด้วยชีวิต

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับพี่น้องผู้เชื่อทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ปรารถนา จะมีส่วนร่วมรับใชพระคริสต์ไม่ว่าแบบเต็มเวลาหรือไม่ก็ตาม