รอดโดยพระคุณของพระเจ้า

มิใช่การทำดี แต่เป็นเพราะพระคุณ

฿140.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

มนุษย์เรามักจะบอกว่าในสวรรค์ก็ดี มีพระและมีเจ้ามากมาย แต่พระเจ้าที่เราควรปรนนิบัตินั้นมีแต่พระเจ้าที่ทรงสร้างโลกเพียงผู้เดียวเท่านั้น มนุษย์ที่ได้ถูกสร้างโดยพระเจ้านั้น ไม่รักษาคำบัญชาของพระองค์ จึงได้รับการลงโทษ เพราะฉะนั้น มนุษย์จำเป็นต้องได้รับความรอดพันจากความผิดบาป