มากกว่าช่างไม้

ทำไมผู้คนทั้งชายและหญิงในหลายยุคหลายสมัยจึงแตกแยกกัน เมื่อมีคำถามว่า พระเยซูคือผู้ใด
หนังสือ มากกว่าช่างไม้ เน้นถึงผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตของผู้คน คือ พระเยซูคริสต์ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า ไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย หรือ ไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงสมควรนำชีวิต 

฿100.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

หนังสือ มากกว่าช่างไม้ โดย Josh McDowell ผู้ที่เคยคิดว่าคริสเตียนมักจะมีความเชื่อที่งมงาย เขาจึงแสดงคำพูดที่ต่อต้านความเชื่อของเขา แต่ในที่สุด Josh ได้นึกว่าคำพูดที่ต่อต้านของเขาล้มเหลว เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแท้แม้แต่สวมสภาพมนุษย์ก็ตาม  Josh เริ่มเป็นวิทยากรที่วิทยาลัยการศึกษาระดับสูง เขาได้ยกข้อพิสูจน์ความจริงต่อหน้าของผู้ที่มีความสงสัยเหมือนกันตัวเขาที่ผ่านมา

หนังสือ มากกว่าช่างไม้ เน้นถึงผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตของเขา คือ พระเยซูคริสต์ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า ไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย หรือ ไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงสมควรนำชีวิตของเขาเองอีกด้วย