พันธกิจการอภิบาล

ขุมพลังแห่งปัญญาและจิตวิญญาณในการให้คำปรึกษาแก่คนทุกระดับวัยในคริสตจักร

฿180.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

ปัจจุบันมีคริสตจักรกระจายอยู่ทั่วโลกท่ามกลางสังคมที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงมีการพัฒนาความคิดและรูปแบบการอภิบาลเกิดขึ้นใหม่มากมายเพื่อให้เหมาะสมกับคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ