พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้ว

ถ้าพระคริสต์มิได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา การเทศนาของเราก็ไม่มีหลัก

฿190.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เป็นหลักข้อเชื่อที่สำคัญของคริสเตียน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้