พระคริสต์ในคุณ

สะท้อนพระสิริของพระองค์ในคุณ

฿130.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

คุณจะเป็นอย่างไร ถ้าคุณสะท้อนคุณลักษณะของพระคริสต์มากขึ้น คุณจะถ่อมใจมากขึ้น ยับยั้งชั่งใจมากขึ้นหรือมีเมตตามากขึ้นไหม

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น