ผู้สร้างสันติ

คู่มือแนะนำการแก้ไขการขัดแย้งส่วนตัวตามแบบพระคัมภีร์

฿200.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

หนังสือเล่มนี้เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดขของข่าวประเสริฐเพื่อให้เกิดความสันติสุขและจะช่วยให้ท่านรู้จักวิธีการแก้ไขความขัดแย้งและการช่วยเหลือคนอื่นให้คืนดีกันได้อย่างไร