ปริศนาธรรม

ปริศนาธรรม ดลใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมานับล้านๆคน นับตั้งแต่ตีพิ่มพ์ครั้งแตกในปี ค.ศ. 1678 รวม 300 กว่าปี ได้รับการแปลมาแล้วกว่า 100 ภาษา เป็นหนังสือขายดีที่คริสเตียนทุกคนควรอ่าน

฿90.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

วรรณกรรมอมตะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมานานหลายศตวรรธษทั่วโลก บทประพันธ์ที่สะท้อนความจริงที่ว่า ชีวิตของผู้เชื่อพระเจ้านั้น เปรียบเสมือนการเดินทางโดยมีจุดมุ่งหมายที่แผ่นดิจแห่งพระสัญญานิรันดร์ ทว่าตลอดเส้นทางต้องผ่านอุปสรรคและผจญสิ่งต่างๆ มากมาย แต่ปลายทางที่รออยู่นั้นค้มค้ากับความเหนื่อยยากที่พบเจอ