ปฐมกาลเพื่อวันนี้

หนังสือเล่มนี้ทำให้เราได้เห็นคุณค่าความพิเศษในการเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมา

฿55.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

ความขัดแย้งระหว่างทฤษฏีพระเจ้าสร้างโลกและทฤษฏีวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับสังคมปัจจุบัน