ชุดพื้นฐานคริสเตียน

จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้คือ อธิบายพื้นฐานต่างๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจสิ่งที่คริสเตียนเชื่อและมุ่งจะปฎิบัติตาม

฿50.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

เหตุอย่างหนึ่งที่คนไม่รับเชื่อพระเยซูคริสต์คือ เขาไม่เคยได้ยินได้อ่านคำอธิบายเพื่อเป็นรากฐานของความเชื่อ จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้คือ อธิบายพื้นฐานต่างๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจสิ่งที่คริสเตียนเชื่อและมุ่งจะปฎิบัติตาม

หนังสือชุดนี้มี 5 เล่ม

  • พระเจ้าของคริสเตียน

  • พระคัมภีร์ของคริสเตียน

  • ความเชื่อของคริสเตียน

  • ชีวิตของคริสเตียน

  • ความรับผิดชอบของคริสเตียน