จากเยรูซาเล็มสู่ปลายแผ่นดินโลก

หนังสือที่รวบรวมประวัติศาสตร์งานมิชชั่นและ
บทบาทของมิชชันนารีที่ประกาศข่าวประเสริฐ
ออกไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกตามพระมหา
บัญชาของพระเยซูคริสต์โดยตั้งต้นจาก
เยรูซาเล็มจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

฿250.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

หนังสือที่รวบรวมประวัติศาสตร์งานมิชชั่นและ
บทบาทของมิชชันนารีที่ประกาศข่าวประเสริฐ
ออกไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกตามพระมหา
บัญชาของพระเยซูคริสต์โดยตั้งต้นจาก
เยรูซาเล็มจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

เขียนโดย รูธ เอ. ทัคเกอร์
ISBN
รหัสสั่ง 4130/2
จำนวนหน้า 656