จริงหรือ

Category
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

จริงหรือที่….พระเยซูทรงคืนพระชนม์ในสามวัน แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจริงๆ หรือว่า…พระเยซูไม่ได้สิ่้นพระชนม์ แต่เพียงสลบไป