จงดูศิษยาภิบาลของท่านเถิด

เสียงเรียกร้องให้ดูแลเอาใจใส่ศิษยาภิบาลและห่วงใยครอบครัวของพวกเขาเพื่อพระเยซูคริสต์และฝูงแกะของพระองค์

฿260.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

ศิษยาภิบาลปรารถนาจะได้รับการหนุนใจ การดูแลห่วงใยและความรักเช่นเดียวกับที่คริสเตียนทุกคนต้องการ