คู่มือศึกษาพระคัมภีร์พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ

฿150.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

เป็นพระธรรมที่น่าศึกษาหาความรู้ ด้านพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ทางเทววิทยา และทางจริยธรรมของพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่