คริสต์ศาสนศาสตร์ใกล้ตัว

หลายคนเบ้ปาก บางคนเบือนหน้าหนี บ้างก็ตกใจกลัว เมื่อได้ยินคำว่า “ศาสนศาสตร์”

บางคนคิดว่า “ศาสนศาสตร์” เป็นเรื่องของนักเรียนพระคริสตธรรมเท่านั้น

แต่ คริสต์ศาสนศาสตร์ใกล้ตัว : มุมมองใหม่ เล่มนี้จะเปิดโลกและเปลี่ยนความคิดของคุณ

เพราะเป็นคริสต์ศาสนศาสตร์ที่เขียนโดยคนไทย เพื่อคนไทย ซึ่งช่วยให้สิ่งที่คนไทยและคริสเตียนไทยเคยคิดว่ายากกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย

ผู้เขียนเริ่มด้วยเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว ใช้เรื่องที่คนไทยคุ้นเคย ในวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อที่เราอยู่มาตั้งแต่เกิด นำมาย่อยให้เห็นถึงแก่นที่ซ่อนอยู่ แล้วร้อยเข้ากับความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้อย่างราบรื่น พร้อมบทสรุปที่ชัดเจน และปิดท้ายแต่ละบทด้วยคำถามสำหรับใคร่ครวญและอภิปราย

฿250.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

คริสต์ศาสนศาสตร์ใกล้ตัว : มุมมองใหม่ เป็นหนังสือที่เหมาะกับคริสเตียนไทยทุกคน เป็นหนังสือที่คริสตจักรควรแนะนำให้สมาชิกได้อ่าน และนักเรียนพระคริสตธรรมควรจะมีไว้ เป็นหนังสือที่คุณไม่ควรพลาด หนังสือเล่มนี้ทำให้ศาสนศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป ทั้งยังช่วยให้เราสื่อพระกิตติคุณไปยังคนไทยได้ด้วยความเข้าใจในบริบทวัฒนธรรมและความเชื่อที่แฝงอยู่ในแนวคิดและวิถีปฏิบัติของคนไทย

 

เขียนโดย ศจ.ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ
ISBN 978-616-7860-08-4
รหัสสั่ง 8100/1
จำนวนหน้า 216