การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าพระผู้สร้าง

ภาวนาเชิงศาสนศาตร์ของพระคัมภีร์ปฐมกาล

฿170.00

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Description

การมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าผู้สร้างเรา ทำให้เราตระหนักถึง การครอบครองของพระเจ้า และ พันธสัญญาของพระองค์