รู้จักซีแอลซี

About Us

ร้านประเสริฐบรรณาคาร  หรือ องค์การคริสเตียนลิเตอร์เรเจอร์ครูเสดแห่งประเทศไทย (Christian Literature Crusade - CLC Thailand) ภายใต้ CLC USA และสังกัดภายใต้สหกิจแห่งคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ให้บริการ  จำหน่ายสินค้า และดำเนินงานด้านสำนักพิมพ์ การผลิตหนังสือ จำหน่ายพระคัมภีร์ วรรณกรรมคริสเตียนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ของชำร่วย ของที่ระลึก ปกพระคัมภีร์ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับงานพันธกิจในคริสตจักร

บรรยากาศในร้าน

Our Store

"Bring glory to God by making Christian literature available to all nations"